Franchise

Geleneksel Tantuni Lezzetinin Adresi Yakamoz Tantuni Yatırımcısı Olmak İster Misiniz?
Çeyrek asırlık Yakamoz Tantuni lezzetini bizimle birlikte büyüyecek ve kazanacak yol arkadaşları arıyoruz.

Franchise Adaylarında Aradığımız Özellikler

 • Alanında lider ve kazançlı bir markayı temsil etme istekli,
 • Yakamoz Tantuninin vazgeçilmez prensipleri olan adreslerin kalitesi odakl?±a€?, a€?Misafir memnuniyeti
 • Odakl?±a€? ve a€?Her zaman uygun fiyat odakl?±a€? olmay?± benimsemi?? olmak
 • T??rk lezzetlerini, g???§l?? bir T??rk markas?± ile daha fazla ki??iye ula??t?±rman?±n heyecan?±na sahip olmak
 • Gerekli olan yat?±r?±m?± kar???±layacak finansal kaynaklara sahip olmak


 • Yakamoz Tantuni Franchise Sistemi Nas?±l ??al?±???±yor?
  ?–ncelikle aday taraf?±ndan franchise ??n ba??vuru formu doldurulur. Yakamoz Tantuni taraf?±ndan de??erlendirilen forma istinaden aday ile g??r????me yap?±l?±r. E??er aday?±n bir alan/yer/adres ??nerisi varsa ziyaret edilip fizibilite ?§al?±??mas?± yap?±l?±r. Aday taraf?±ndan belirlenmi?? bir alan bulunmamas?± halinde Yakamoz Tantuni ekipleri ile birlikte ?§al?±???±larak b??lge de??erlendirilir ve yer tespiti yap?±l?±r. Alan?±n uygun bulunmas?± halinde mimari projesi haz?±rlan?±r ve uygulamaya konulur. Personel al?±m?± ve e??itimi Yakamoz Tantuni taraf?±ndan y??nlendirilir. A?§?±l?±??a kadar ge?§en s??re?§te her a??ama Yakamoz Tantuni operasyon ekibi taraf?±ndan desteklenir, kontrol edilir ve gerekli t??m y??nlendirmeler yap?±l?±r. Restoranlar?±n t??m ??r??n tedari??i, g?±da denetimleri, personel e??itim s??re?§leri Yakamoz Tantuni ekipleri taraf?±ndan y??r??t??l??r. Restoran s??re?§leri Yakamoz Tantuni operasyon ekibi taraf?±ndan desteklenir.

  Sorular?±n?±z?± bayilik@yakamoztantuni.com mail adresinden ya da 0262 332 30 33 noa€?lu telefondan iletebilirsiniz.

  Ba??vuru Formu

  Ki??isel Bilgiler

  Belirlediğiniz Yer Varsa

  Üst