Hakk?±m?±zda

Yakamoz Tantuni Y?±llar?±n tecr??besi ile Yakamoz Tantuni, i??ini do??ru, hijyenik ve enfes tadlarla bir araya getirerek ve kendi kalitesinden ??d??n vermeden s??rd??rmektedir. Yakamoz Tantuni ayr?±cal?±kl?± k?±lan, ??r??nlerimiz haz?±rlan?±rken malzemelerin ??zenli ve kaliteli olarak se?§ilmesidir.

Tantuni, Akdeniz b??lgesinin Mersin iline ait y??resel bir yemektir. Ya???± ve sinirleri al?±nm?±?? etlerin k???§??k k???§??k do??ran?±p ha??land?±ktan sonra terbiye edilip son olarak da so??an, domates, maydanoz, pamuk ya???± ve baharatlarla harmanlan?±p et,biftek veya tavuk etinden yap?±l?±p d??r??m,ekmek,yo??urtlu,ka??arl?± ??eklinde sunulan bir yemektir.

Sadece tantuni ile de??il ?§i??k??fte, k??nefe, ?§orba ?§e??itleriyle de hizmet vermektedir
Bu doyumsuz lezzeti tatman?±z i?§in ;dilerseniz ??ubelerimizde dilerseniz paket servislerimizle sizlerleyiza€|

Üst